Met Business Fitscan heb je vooraf inzicht in de valkuilen en risico’s.

Deze heldere blik zorgt voor groter kans op succes, tijdswinst en kostenbesparing. Ook voor consultants en consultancybureaus.

Aandacht voor het verandervermogen

Het belang van verandervermogen is doorslaggevend bij veranderingen en wordt zwaar onderschat. Het verandervermogen van organisaties zelf wordt vaak sterk overschat bewijst nader onderzoek. Hoog tijd om hier meer aandacht aan te besteden.

Regeren is vooruitkijken

Wat als je de gave hebt om vooruit te kijken? Zodat je kunt anticiperen op wat komen gaat. Het vergroot de kans op succes, het bespaart tijd, geld én het maakt het leuker.

Sleutel tot succesvolle verandertrajecten

Business Fitscan heeft een goed onderbouwde en praktisch toepasbare methodiek om het verandervermogen vast te stellen en te versterken. Of het nu gaat om een transitie, de introductie van een nieuw product, de invoering van een nieuwe werkwijze, het MKB of juist een grotere organisatie: Business Fitscan is de sleutel tot succesvolle verandertrajecten.

Zo doen we dat

  • Voor changemanagers en change consultants
    De methodiek is beschikbaar voor changemanagers en change consultants en kan direct worden ingezet.
  • Met partners
    Business Fitscan werkt samen met partners. Zij zijn geëquipeerd om Business Fitscan toe te passen en zo de kans op succes van de door hun begeleide verandertrajecten te vergroten.

Hoe werkt dit precies?

5 producten voor een heldere blik nog voordat je gaat veranderen

Business Fit Canvas

Verheldert je blik bij veranderprocessen op afdelings- of projectteam niveau.

● Brengt oorzaken in beeld
● Vergroot de betrokkenheid in de organisatie
● Creëert een helder beeld over de 5 veranderdrivers

Lees verder

Business Fit Quickscan

Een kostenefficiënt en snel te realiseren “opname” van het verandervermogen.

● Een indicatie van het verandervermogen
● Inzicht in de risico’s en valkuilen
● Digitale rapportage

Lees verder

Business Fitscan

Breed wetenschappelijk vaststelling van het verandervermogen.

● Diagnose met verschillende doorsnedes
● Relatie tussen beïnvloedbare elementen
● Concrete handvatten om te handelen in de praktijk

Lees verder

Business Fitscan Plus

Dit is Business Fitscan plus consultancy door een Business Fit Coach.

● Begeleiding van het management
● Structureel het verandervermogen versterken
● Concrete handvatten om te handelen in de praktijk

Lees verder

Business Fit Workshop

Vergroten van het bewustzijn en inzicht bieden door middel van praktische handvatten.

● Interactief en gericht om van elkaar te leren
● Creëert bewustwording
● Inzicht in de manier om bevindingen om te zetten in concrete en gerichte acties

Lees verder

Neem contact met ons op

Contact

Hoe zet jij de Fitscan in?

Als consultant als aanvulling op je eigen aanpak of als bureau onder eigen label?

Als consultant heb je je eigen aanpak. Business Fitscan is daar vaak een aanvulling op, zodat je in verandertrajecten vooruit kunt kijken. Daarnaast is het mogelijk om Business Fitscan als partner met vele voordelen te integreren in de dienstverlening van je bureau. Onder je eigen naam en label.

v1_FDAG
Pridea
Ncf
Matrix

Meer weten over de verschillende producten?

Vraag een gratis online demo aan