Business Fitscan Plus

Business Fitscan + Consultancy ondersteuning

Business Fitscan Plus biedt naast de uitgebreide meting en diagnose, begeleiding van het Management met de Business Fit Coach. Dat gebeurt door de inzichten in een aantal stappen om te zetten in concrete en volgbare maatregelen. Dat kan interessant zijn als de Consultant op specifieke gebieden de expertise van Business Fitscan noodzakelijk acht.

De concrete uitwerking geschiedt door de organisatie zelf met hulp van de Consultant.

Meten

We meten gevalideerd, concreet en objectief het verandervermogen naar verschillende dimensies. Hierdoor wordt snel duidelijk wat goed en minder goed is ontwikkeld.

Bespreken & interpreteren

De resultaten worden gezamenlijk besproken en de meest impactvolle bevindingen worden verzameld en in beeld omgezet.

Handelen

Beleid wordt omgezet in concrete acties, gericht op het vergroten van het succes.

Monitoren & verbeteren

Het vergroten van verandervermogen is ook een leerproces. Door de effecten te monitoren, ontstaat er een leer- en verbetercyclus om verandervermogen duurzaam te ontwikkelen.

Meer weten over de Business Fitscan plus?

Vraag een gratis online demo aan