Onze aanpak

Business Fitscan bestaat uit 4 samenhangende stappen. Deze zijn ontwikkeld op basis van onderzoek, praktijkervaring en behaalde successen.

Business Fitscan gaat niet inhoudelijk over de verandering maar over de kans om de verandering succesvol door te voeren;

 

Verandervermogen als Key Perfomance Indicator

Business Fitscan drukt Verandervermogen van een eenheid uit in één cijfer als een Key Performance Indicator. Dat biedt 3 belangrijke voordelen. Ten eerste wordt de positie vastgesteld en is het een startpunt voor verbeteringen. Ten tweede wordt het vergelijkbaar bijvoorbeeld met de branche of onderling per afdeling en Business Unit. Dit levert interessante stuurinformatie. En ten slotte is het volgbaar in de tijd en zo kunnen effecten van maatregelen worden gemeten.

Meten

We meten gevalideerd, concreet en objectief het Organisatie veranderVermogen, drukken het uit in de Net Change Factor © en presenteren het in het Impact Wheel. Hierdoor wordt snel duidelijk wat goed en minder goed is ontwikkeld.

Bespreken en interprenteren

De resultaten worden gezamenlijk besproken en de meest impactvolle bevindingen worden verzameld en in beleid omgezet.

Handelen

In deze stap wordt het beleid omgezet in concrete acties, gericht op het vergroten van het succes van de verandering.

Monitoren, leren en verbeteren

Het vergroten van Organisatie veranderVermogen is een leerproces. Door de effecten van de maatregelen te monitoren, ontstaat er een leer- en verbetercyclus, waardoor het veranderVermogen duurzaam en structureel beter wordt.

Wat we meten

Net Change Factor©: Het veranderVermogen wordt in één cijfer samengevat.
De veranderDrivers: De kracht van elk van de 5 relevante en beïnvloedbare veranderDrivers.
Impact Wheel: De mate waarin elk van de 5 veranderDrivers het veranderVermogen beïnvloedt.

Voordelen van deze aanpak

Onze aanpak heeft een aantal belangrijke voordelen.

Ten eerste is het onafhankelijk. Ten tweede is de meting concreet en objectief en de rapportages zijn beknopt en goed leesbaar. Daardoor wordt direct helder waar het management zich op kan focussen.

Bovendien levert deze aanpak meer begrip, betrokkenheid en een breder draagvlak voor veranderingen op. Verder is er altijd een helder inzicht in de stand van zaken door de continue monitoring.

Toepassing Business Fitscan

Organisatie veranderVermogen heeft grote impact. Het is dus altijd van belang om hierin te investeren.

  • Dus het is nodig als je wil bouwen aan een gezond en duurzaam veranderVermogen
  • Business Fitscan is ook zeer effectief bij een voorgenomen veranderproces/programma om de slagingskans te vergroten.
  • En om bij minder goedlopende veranderprocessen/programma’s het veranderVermogen te vergroten en daarmee de slagingskans.

Net Change Factor ©

De Net Change Factor is het organisatie veranderVermogen in één cijfer. Door het zo uit te drukken is het mogelijk om de verbeteringen in de loop van de tijd meetbaar te maken.