Business Fit Canvas

Om bewustwording te creëren en enig inzicht te krijgen in het verandervermogen hebben we het Business Fit Canvas ontwikkeld. Het verandervermogen wordt bepaald door de 5 relevante en beïnvloedbare veranderDrivers: de Noodzaak, de Koers, de Betrokkenheid, de Veranderruimte en de ervaren Belemmeringen.

Misschien zie je het al direct, maar deze 5 veranderDrivers samen hebben de vorm van een raket. Het zijn niet zomaar losstaande onderdelen. Juist in samenhang staan de onderdelen in hun kracht. Zo zie je direct dat alleen het weghalen van belemmeringen niet de juiste oplossing is.

In het kort: De koers naar impact

  • wordt aangestuurd door de motor —> de noodzaak die gevoeld wordt om te veranderen.
  • wordt versterkt door de hulpmotoren —> de ruimte om kennis en vaardigheden in te zetten, en de betrokkenheid van medewerkers.
  • voelt weerstand vanuit de lucht —> belemmeringen en obstakels die ervaren worden.

Om het Business Fit Canvas volledig op een juiste manier in te kunnen vullen, is een objectief onderzoek noodzakelijk. Om deze reden adviseren we om het Business Fit Canvas in te zetten in combinatie met de Business Fitscan. Het Canvas is de basis van de Business Fitscan waarbij door objectief onderzoek concrete handvatten geboden kunnen worden om gericht maatregelen te nemen.

Wil je meer weten over het Canvas en de mogelijkheden van Business Fitscan in samenwerking met onze partners?

Meer weten over het Business Fit Canvas?

Vraag een gratis online demo aan