Casussen

Op basis van onze ervaringen hebben we een aantal voorbeelden opgesteld van verandertrajecten met de inzet van Business Fit Quickscan. Het zijn voorbeelden waarin de effecten van de heldere blik op veranderen zichtbaar gemaakt worden.

Deze casussen bestrijken een groot aantal van de voorkomende situaties.

Ze zijn zodanig bewerkt, zodat ze niet herleidbaar zijn maar waarbij de essentie bewaard is gebleven. Hieronder een korte beschrijving per casus.

A. Een bedrijf verliest een belangrijk contract en alle creativiteit is nodig om (baan-)verlies te voorkomen.
B. Een organisatie groeit sterk en wilt de stap maken naar de volgende fase.
C. Een implementatie van een nieuwe werkwijze/ICT-systeem.
D. Verandervermogen en een niet goed functionerende afdeling.

Elke casus is het resultaat van een proces.

 1. De eerste stap is dat er een enquête wordt uitgezet onder de betrokken medewerkers.
 2. De resultaten worden verwerkt in een digitale rapportage op een eigen portal.
 3. Dan volgt een workshop met de directie/management en changemanagement.
  1. De workshop bestaat uit 3 delen
   1. In het eerste deel wordt geleerd hoe je de rapportage kan lezen
   2. Het tweede deel is het onder leiding van Business Fitscan bespreken van de resultaten en het stellen van de diagnose
   3. Het derde deel is in samenwerking met changemanager en het MT opstellen van het richtinggevend advies.
 4. Het totaal wordt samengebracht in een rapport.

Wil je graag een van onze casussen ontvangen?

Vraag nu gratis 2 casussen aan