Innovatieve Communicatietraining geeft Transformatie in Zorgorganisaties een Boost

Leestijd:

5 min

Auteur: Ratna Boon – Boon 4 Business

Een professionele zorgmedewerker die glimlacht tegen de achtergrond van een vergaderruimte, ter illustratie van de positieve impact van innovatieve communicatietraining in zorgorganisaties.

De Nederlandse gezondheidszorg staat voor aanzienlijke uitdagingen. Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) zijn er in 2040 meer dan twee miljoen mensen nodig in de zorg, terwijl er in 2020 ongeveer 1,4 miljoen mensen werkten. Nu werkt één op de zeven werkenden in de zorg, maar dat moet in 2040 één op de vier zijn. De COVID-19-pandemie heeft deze uitdagingen verder vergroot, met een stijging van het aantal vacatures en een intensievere werkdruk.

Bijna de helft van de medewerkers in de zorg ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. Deze druk, in combinatie met onderbezetting en emotionele belasting, leidt tot een groeiend aantal zorgprofessionals dat de sector verlaat. Dit is problematisch voor zowel huidige medewerkers als nieuwe instromers, die geconfronteerd worden met beperkte begeleiding en uitdagingen bij het vinden van stageplekken. 24% van de werknemers in de sector zorg & welzijn vertrekt binnen een jaar bij hun werkgever. De belangrijkste redenen hiervoor zijn loopbaanmogelijkheden (19,8%) en andere factoren zoals uitdaging in de werkzaamheden, manier van werken en aansturing, werksfeer en samenwerking, en inhoud van het werk of type cliënten, die samen 61,7% uitmaken.

De Impact van Communicatie op de Gezondheidszorg

Communicatieproblemen dragen significant bij aan deze uitstroom. Gebrekkige communicatie en onvoldoende organisatorische steun leiden tot frustratie en ontevredenheid onder het personeel, en vergroten de kloof tussen leidinggevenden en medewerkers. Goede communicatieve vaardigheden zijn cruciaal voor interactie met patiënten, cliënten, families en collega’s. Het landelijke uitstroomonderzoek van 2021 toonde aan dat 78% van de medewerkers trouw blijft aan de sector. 63% van de uitgestroomde medewerkers overweegt terug te keren, waarbij 47% zelfs overweegt terug te keren naar hun oude werkgever. Belangrijke verbeterpunten die de uitstromers hebben voor werkgevers zijn meer ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden (20%) en betere communicatie en luisteren door leidinggevenden (19%).

Effectieve Communicatie: Essentieel voor Kwaliteit in de Zorg

In de zorgsector is duidelijke communicatie onmisbaar. Het is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van de zorg, maar ook voor het welzijn van patiënten, cliënten en zorgmedewerkers. Goede communicatie zorgt voor betere zorgresultaten en versterkt het begrip tussen zorgverleners en patiënten. Het is essentieel dat zorgprofessionals helder en empathisch communiceren, zowel in de interactie met patiënten en hun families als binnen het zorgteam en de hele organisatie. Dit draagt bij aan een algemeen gevoel van tevredenheid en welzijn onder iedereen die betrokken is bij het zorgproces.

Poli-medewerkster die documenten overhandigt aan patiënten aan de balie, symboliseert goede communicatie en samenwerking in een zorg omgeving.

Dynamische Trainingsprogramma’s voor Communicatieontwikkeling

Boon 4 Business biedt twee specifieke communicatie-ontwikkelingsprogramma’s aan voor medewerkers in zorg en welzijn:

  • ZOrgZEN© Workshop: Een reeks interactieve live-workshops gericht op conflict- en agressiebeheersing en de-escalatietechnieken, ontworpen om medewerkers in Zorg en Welzijn te helpen effectief om te gaan met uitdagende situaties. Deze workshop leert praktische vaardigheden voor crisisinterventie en draagt bij aan een veiligere en ondersteunende zorgomgeving.
  • Goed in Gesprek @Zorg-en-Ziekenhuis: Dit trainingsprogramma bestaat uit een interactieve live workshop, werkplekbegeleiding en coaching. Het benadrukt het belang van effectieve communicatie binnen zorgteams en met patiënten. Het traint zorgmedewerkers in effectieve communicatie met thema’s als een positieve verbinding maken, actief luisteren, vragen stellen, referentiekader, omgaan met diversiteit in taal- en digitale vaardigheden en assertiviteit.

De Toegevoegde Waarde van Business Fit®

De Business Fit® scans, waaronder de Business Fit® Verandervermogen Scan en de Business Fit® Werkgever Aantrekkelijkheid Scan, zijn cruciaal in deze communicatie-ontwikkelingsprogramma’s. Ze bieden diepgaande inzichten in de behoeften en drijfveren van medewerkers en identificeren relevante en urgente verbetergebieden. Dit verrijkt de trainingen doordat deze steeds weer aangepast worden aan de actuele behoefte van de organisatie en helpt bij het meten van vooruitgang.

Conclusie: Op Weg naar een Veerkrachtige en Innovatieve Zorgorganisatie

De geïntegreerde Business Fit® aanpak van Boon 4 Business, die op maat gemaakte communicatietrainingen combineert met data vanuit anoniem en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek onder de betrokken medewerkers, is een veelbelovende weg naar een veerkrachtige en innovatieve zorgsector. De ontwikkelingsprogramma’s verbeteren niet alleen de communicatie en de organisatie fitheid, maar verhogen ook je aantrekkingskracht op nieuw en terugkerend talent.

Samen werken we aan een toekomst waarin medewerkers, cliënten en patiënten zich gehoord, gewaardeerd en ondersteund voelen, en waar kwalitatieve zorgverlening hand in hand gaat met professionele groei en welzijn.

Voor meer informatie over onze programma’s nodigen we je uit om contact op te nemen.

Bronnen:

  • Uitstroomonderzoek 2021 van RegioPlus: Dit onderzoek biedt inzicht in de redenen waarom werknemers vertrekken uit de zorgsector en kan statistieken verschaffen over personeelsverloop.
  • Beroepsziekten in Cijfers 2022 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB): Dit rapport biedt gedetailleerde gegevens over de prevalentie van psychische beroepsziekten onder zorgpersoneel.
  • Arbeidsmarktrapportage Zorg en Welzijn: Deze jaarlijkse rapportage geeft een overzicht van de arbeidsmarktsituatie in de zorgsector, inclusief informatie over werkdruk en personeelstekorten.
  • Rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over werkdruk in de zorg: SCP-rapporten bieden diepgaande analyses en statistieken over werkomstandigheden in verschillende sectoren, waaronder de zorg.

Deze pagina delen

LinkedIn
X
Facebook
WhatsApp
Email
Open Masterclass: Grip op Veranderen
Versterk het verandervermogen van je team en organisatie.
Schrijf je nu in – Beperkt aantal plaatsen beschikbaar!