Staat uw vraag hier niet bij neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie!

Waarom is veranderVermogen belangrijk?

Organisatie Verandervermogen zorgt ervoor dat je als organisatie in staat bent om in veranderende omstandigheden de beoogde doelstellingen te behalen. Het bepaalt namelijk voor meer dan 80% het succes. Het is onmisbare schakel.

Een goede strategie is kansloos in combinatie met slecht Organisatie veranderVermogen. Te weinig aandacht hiervoor vergroot het risico op mislukkingen, kost geld en tijd en leidt tot frustratie.

Waarom Business Fitscan beste keuze?

Business Fitscan heeft een evenwichtige aanpak gekozen, gebaseerd op praktijkervaring en theorie van change management en medewerker onderzoek. De resultaten zijn concreet, objectief en gevalideerd. En in tegenstelling tot anderen zijn onze rapportages compact en goed leesbaar. Daarnaast bevatten ze veel waardevolle informatie om direct beleid op te baseren.

Wij bieden dus geen quickscan met beperkte informatie omdat dat leidt tot dure vervolgonderzoeken en hiermee tijd verloren gaat. Onze aanpak is ook niet zo diepgaand en complex dat er (onoverbrugbare) interpretatieverschillen ontstaan waardoor het een “bureaula-onderzoek” wordt. Verder zorgt onze aanpak ervoor dat de betrokkenheid van de organisatie groot is en mede daardoor blijven de kosten laag.

Waarom de 4 stappen aanpak?

Onze 4 stappen aanpak heeft een aantal belangrijke voordelen.

  • Door het Organisatie Verandervermogen te meten wordt er een objectieve en gevalideerde basis ontwikkeld, waardoor dialoog waardevoller wordt.
  • De Interpretatiefase – die volgt op de metingen – bevordert het inzicht, het onderlinge begrip en dus het draagvlak in het management.
  • De volgende fase – waarbij medewerkers een belangrijke rol krijgen – bevordert de betrokkenheid, de kwaliteit van de oplossingen en het draagvlak in de organisatie.
  • Het monitoringprogramma helpt sturen en bijsturen. Door het specifiek te maken, gebeurt dit gericht en kunnen onnodige kosten worden voorkomen.
Waarom kiezen voor Business Fitscan?

Wij combineren kennis en meer dan 30 jaar ervaring in change management en in het meten van organisaties en zetten dat om in praktische zaken.

Wij laten ons daarbij leiden door onze ambitie om organisaties te helpen zichzelf beter te maken

door onze kennis en ervaring te delen via trainingen/workshops via een unieke aanpak en gevalideerde meetmethodologie. Dat doen wij tegen zo laag mogelijke kosten en met een hoog mogelijke betrokkenheid van de organisatie zelf.

Wanneer Business Fitscan?

Altijd. Het is altijd goed om te investeren in goed Verandervermogen omdat de impact zo groot is. Dat staat los van het moment. Maar het begin van het jaar voelt als een natuurlijk begin.

In de praktijk zien we dat het vooral wordt ingezet bij strategische heroriëntatie of bij aanvang van grote impactvolle projecten, waarbij de slagingskans toekomstbepalend is.

Bel of mail voor meer informatie.

Business Fitscan ook inzetten midden in het proces?

Ja, omdat regelmatig blijkt dat het probleem niet de gekozen strategie is maar de manier waarop de organisatie daarmee omgaat. Met Business Fitscan kan dan objectief worden vastgesteld wat de belangrijkste knelpunten zijn.

Wil je weten hoe? Neem dan contact op

Business Fitscan ook op afdelingsniveau?

Business Fitscan is toepasbaar voor Corporate, Business Units en afdelingen. Er is wel een minimum omvang om voldoende betrouwbaar te kunnen meten.

Voor welke organisaties is Business Fitscan?

De grens ligt op ca 70 medewerkers. Daaronder neemt de betrouwbaarheid van de metingen af. In die gevallen zijn er andere manieren om inzicht te krijgen. De workshop: “succesvol sturen op organisatie verandervermogen” is er daar één van. Voor andere oplossingen kun je contact met ons opnemen.

Het verschil tussen workshop en Business Fitscan?
  • Organisaties die geloven in het belang van Organisatie Verandervermogen en bereid zijn daar in te investeren kiezen voor Business Fitscan.
  • Organisaties die nog niet zover zijn kiezen meestal eerst voor de workshop. Business Fitscan kan dan een logische vervolgstap zijn.
  • De workshop wordt ook ingezet voor Transitie Managers en Directeuren om draagvlak te krijgen voor het investeren in duurzaam organisatie verandervermogen en dus Business Fitscan.
  • Ten slotte zijn er organisaties met een omvang onder de 50 werknemers die kiezen voor de workshop uit praktische overwegingen.
De doorlooptijd van een Business Fitscan?

De doorlooptijd is – afhankelijk van de beschikbaarheid van agenda’s – 40 dagen. Het kan korter. Maar 40 staat voor bezinning en verandering.

Neem hier contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken

Wat is de Net Change Factor©?

De Net Change Factor is het organisatie veranderVermogen in één cijfer. Door het zo uit te drukken is het mogelijk om de verbeteringen in de loop van de tijd meetbaar te maken.

Wat levert Business Fitscan?

Business Fitscan zorgt ervoor dat het verandervermogen wordt vergroot. Onze aanpak is erop gericht dat de organisatie zichzelf verbetert vanuit de filosofie “veranderen doe jezelf”.  Business Fitscan kan daarbij helpen. “a little help from my friends”.

Ben je geïnteresseerd in het vergroten van het verandervermogen van je organisatie, neem dan contact op.

Contactformulier