Onze unieke methodiek

Verandermanagement modellen en technieken

Waarom verlopen veranderingen bij organisaties vaak zo moeizaam en stroef, zelfs als de plannen goed zijn voorbereid? Op het gebied van verandermanagement zijn er al veel modellen en technieken ontwikkeld. Methodieken die organisaties helpen bij het succesvol doorvoeren van verandertrajecten of veranderingsprocessen. Echter, veel van deze methodieken zijn te globaal waardoor het management er weinig aan heeft. Of ze zijn juist te gedetailleerd waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. Business Fitscan is een gebruiksvriendelijke en effectieve methodiek die direct leidt tot concrete en onderbouwde maatregelen waar organisaties iets mee kunnen. In onze ogen is het verandervermogen vooral een competentie van de organisatie en de mensen die er werken. Met de Business Fitscan wordt het verandervermogen duurzaam versterkt en de continuïteit van een organisatie gewaarborgd.

5 veranderDrivers bepalen het succes van verandertrajecten

De Business Fitscan gaat uit van 5 veranderDrivers die samen bepalen hoe sterk het verandervermogen van de organisatie is: de veranderNoodzaak, de Koers, de Betrokkenheid bij de organisatie, de veranderRuimte en de Belemmeringen. De veranderDrivers worden uitgedrukt in één cijfer dat kan worden gebruikt als een Key Performance Indicator. Zo stel je gemakkelijk de positie vast als startpunt voor verbeteringen bij veranderingsprocessen. Krijg je stuurinformatie voor vergelijkingen met de branche of onderling per afdeling en Business Unit. En zijn de effecten van maatregelen meetbaar.
10-1-300x300

Impact Wheel maakt verandervermogen inzichtelijk

De scores - de Net Change Factor - worden in kaart gebracht in een overzichtelijk Impact Wheel. Het laat in één oogopslag zient of en waar het beleid moet worden bijgestuurd of dat er moet worden ingezet op nieuw beleid. Het management krijgt direct antwoorden op vragen als: welke maatregelen hebben grote impact op de korte en langere termijn? Wat kunnen we nu concreet aanpakken? Informeer gratis en geheel vrijblijvend of Business Fitscan de methodiek is waar jij als change consultant of interim manager iets mee kan.

De weg naar succesvolle veranderingsprocessen

Business Fitscan is een eenvoudige en bewezen methodiek voor succesvol verandermanagement. Onze aanpak is gedegen en wetenschappelijk onderbouwd en leidt direct tot concrete en goed onderbouwde maatregelen en resultaat. De methodiek van Business Fitscan werkt met vier samenhangende stappen: (1)het verandervermogen meten, (2)bespreken & interpreteren, (3)handelen en tot slot (4)monitoring en verbeteren.

De metingen zijn concreet en objectief. De resultaten worden weergegeven in een beknopte rapportage zodat het management meteen inzicht heeft in de stand van het eigen verandervermogen. En omdat iedereen - managers, leidinggevenden en personeel - meewerkt aan de Business Fitscan, bijvoorbeeld door het gezamenlijk invullen van het Business Fit Tableau, leidt deze aanpak automatisch tot meer begrip en betrokkenheid, dus een breder draagvlak, concrete acties en succesvolle en duurzame verandertrajecten en veranderingsprocessen.

Met de Business Fitscan krijgt het management een praktische tool om het verandervermogen te meten en te sturen. Voor organisaties en managementteams die ondersteuning kunnen gebruiken bij het doorvoeren van maatregelen naar aanleiding van de scan of die het verandervermogen structureel willen versterken is er het Business Fitscan Plus-traject. Een coach helpt bij het uitwerken van een stappenplan voor het doorvoeren van concrete maatregelen.
Vergroot ook het organisatie verandervermogen tegen minimale investeringen! Maak nu een afspraak voor een oriëntatiegesprek.

Meten Net Change Factor©

We meten gevalideerd, concreet en objectief het veranderVermogen. Hierdoor wordt snel duidelijk wat goed en minder goed is ontwikkeld.

Bespreken en interpreteren

De resultaten worden gezamenlijk besproken en de meest impactvolle bevindingen worden verzameld en omgezet in beleid.

Handelen

In deze stap wordt het beleid omgezet in concrete acties, gericht op het vergroten van het succes van de verandering.

Monitoren, leren & verbeteren

Het vergroten van Organisatie veranderVermogen is een leerproces. Door de effecten van maatregelen te monitoren ontstaat een leer- en verbetercyclus, waarmee het veranderVermogen duurzaam en structureel beter wordt.

Business Fitscan is er voor consultants die resultaat willen zien

Ben jij werkzaam als (change) consultant als ZZP-er of voor een adviesbureau en wil jij werken met een wetenschappelijk bewezen methodiek die echt leidt tot resultaat? Onze Fit Academie leidt je op tot Business Fit Coach. Als coach ga je aan de slag met onze praktische tools, zoals onze workshops Sturen op Organisatie verandervermogen, en ondersteun je organisaties bij het ontwikkelen van een duurzaam verandervermogen. Met onze unieke benadering van het verandervermogen maak je organisaties bewust van veranderingsprocessen, help je ze met het ontwikkelen van een gezamenlijk begrippenkader en de resultaten toepassen. Met de Business Fitscan zorg je voor meer begrip, betrokkenheid en een breed draagvlak binnen organisaties. Als coach begeleid je het management bij het focussen op relevante issues. Kortom; je zorgt voor continuïteit en maakt verandertrajecten sneller, goedkoper en leuker. Wil jij organisaties helpen om in veranderende omstandigheden de beoogde doelstellingen te behalen? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Business Fitscan zelf aanbieden

Change Consultants weten hoe groot het gedrag en optreden van het management is voor het welslagen van change- en transitie programma’s. Managers die het eigen organisatie verandervermogen kennen, kunnen vooraf goed inschatten wat de gevolgen van hun optreden bij veranderingsprocessen en verandertrajecten zijn. Hiermee besparen ze op kosten en tijd en maken ze van hun organisatie een aantrekkelijke werkgever. Business Fitscan heeft praktische en gebruiksvriendelijke hulpmiddelen en methoden ontwikkeld, waarmee het verandervermogen van de organisatie concreet, snel en objectief kan worden vastgesteld. Kennis die wordt ingezet om het organisatie verandervermogen gericht bij te sturen. Laat je consultants ook opleiden tot Business Fit Coach. Business Fitscan kan door change consultants worden gebruikt en uitgevoerd onder eigen naam en label. Maak voor meer informatie over de voorwaarden en prijsafspraken van Business Fitscan een vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Meer informatie over de methodiek aanvragen

Neem contact met ons op