Methodiek

Business Fitscan is een aanpak om het verandervermogen en de fitheid van een organisatie te meten en te verbeteren. Het is vanuit de praktijk ontwikkeld, theoretisch getoetst, wetenschappelijk onderbouwd en werkt in de praktijk.

Business Fitscan meet het verandervermogen op 3 niveaus

Net Change Factor: het verandervermogen in één cijfer

De Net Change Factor is het verandervermogen in één cijfer samengevat: Het geeft in één oogopslag inzicht in de voor- en tegen krachten. Verander je dankzij of juist ondanks de organisatie? Het is een Key Performance Indicator.

10-3-300x300
10-1-300x300

5 veranderDrivers bepalen het succes van verandertrajecten

Het verandervermogen wordt bepaald door de 5 relevante en beïnvloedbare veranderDrivers: de Noodzaak, de Koers, de Betrokkenheid, de Veranderruimte en de ervaren Belemmeringen. Via de methodiek van Business Fitscan wordt het concreet gemeten en stel je de mate waarin deze zijn ontwikkeld onafhankelijk en objectief vast. Dat inzicht maakt het mogelijk om gericht en onderbouwd maatregelen te nemen.

Impactwheel maakt verandervermogen inzichtelijk

De 5 veranderDrivers zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Die relatie wordt zichtbaar gemaakt in het Impactwheel. Hiermee krijg je in één oogopslag te zien in welke mate elk van de 5 veranderDrivers het verandervermogen beïnvloedt en dus waar het maximale effect is te behalen.

impact_wheel

NAAST HET OVERZICHT BIEDT BUSINESS FITSCAN:

Inzicht > Diagnose

Op basis van de meetresultaten en aanvullende relevante informatie wordt een diagnose gesteld, zodat er betekenis aan gegeven wordt.

Uitzicht > Advies

De diagnose vormt het fundament voor het advies dat we samen met onze partners geven, zodat kennis wordt omgezet in gerichte acties.

Meer weten over onze methodiek?

Vraag een gratis online demo aan