2e Nationale Benchmark Verandervermogen

“Het is mijn overtuiging, dat als een organisatie niet of slecht in staat is om te veranderen en te innoveren, het einde inzicht is”

– John Heller, CEO Louwman Groep

 

Veranderen is moeilijk. Maar met inzicht in het Organisatie Verandervermogen, kan je beter sturen en wordt het sturen makkelijker. Je vergroot de kans om je veranderdoelen te bereiken, je creëert betrokkenheid en je bespaart daarmee op tijd en geld.

 

Organisaties kloppen daarom aan bij Business Fitscan. Met extra ondersteuning is het mogelijk om (toekomstige) belemmeringen te identificeren en weg te nemen.

 

Om te zien hoe het in Nederland is gesteld met het Verandervermogen en om vergelijkingsmateriaal te hebben, is voor de tweede keer een Nationale Benchmark Verandervermogen uitgevoerd. Het onderzoek maakt inzichtelijk waar de belemmeringen en de verbeterpunten liggen, in Nederland en per sector.

De grafiek geeft de Net Change Factor© van Nederland en de beste en slechtst presterende sector weer. Een score boven 0, betekent, dat er meer positieve, dan negatieve krachten spelen rondom veranderingen. Bij een score onder 0 juist andersom. Bij een positieve score verandert de organisatie dus “DANKZIJ” de positieve houding. En bij een negatieve score “ONDANKS” de negatieve houding. Het is vanzelfsprekend dat veranderen “DANKZIJ” betere resultaten oplevert.

Uit het 2e Nationale Benchmark veranderVermogen wordt duidelijk dat er nog veel te winnen is in Nederland. Alhoewel de Net Change Factor© in de laatste 2 jaar is verbeterd van -29 tot -20 op een schaal van 100 tot -100, is de score nog steeds erg laag. Geen enkele sector scoort positief. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

 

De Nationale Impact Wheel toont aan welke factor daarbij het zwaarste weegt.

Uit het onderzoek blijkt dat het verschil tussen de leiding en de mensen op de werkvloer erg groot is en in de laatste 2 jaar licht is gegroeid. Dit is een slecht signaal. Bovendien blijkt dat – in tegenstelling tot wat je zou verwachten – juist de jongeren slechter scoren dan de generatie oudere werknemers.

 

Wil je meer weten neem dan contact op en bestel de 2018 Benchmark.

Benchmark 2018

Wil je meer weten hoe je de benchmark 2018 kunt bemachtigen? Neem dan nu contact met ons op.