Over ons

Missie & visie

Met de inzet van Business Fitscan maak je veranderen beter, leuker en goedkoper. Steeds meer organisaties zien het belang van een goed verandervermogen in. Ze beseffen dat uiteindelijk meer dan 80 procent van het succes van veranderplannen en verandertrajecten afhangt van het verandervermogen van de organisatie. Business Fitscan wil zoveel mogelijk organisaties laten profiteren van deze kennis.

Daarvoor stelt Business Fitscan zijn methodes en hulpmiddelen tegen gunstige voorwaarden beschikbaar aan partijen die organisaties helpen bij het ontwikkelen van het verandervermogen. Zij kunnen de praktische tools inzetten om kleine en grotere veranderingen binnen organisaties zo snel en goedkoop mogelijk te laten verlopen.
Veranderingen moet je ons inziens niet vrezen, maar juist omarmen. Daarom blijven we voortdurend investeren in het verbeteren van onze tools en methodes voor verandermanagement. Hierin nemen we ook de praktijkervaring en de wensen van onze partners mee.

80  %
van het succes

Historie (Waarom bestaan we?)

Als manager en tegenwoordig als zelfstandig consultant en eigenaar van Net Change Factory en Business Fitscan zag Tom Koppelman dat bedroevend weinig organisaties in staat zijn om succesvolle veranderingen door te voeren. Hij was verbaasd over het grote aantal mislukte veranderingsprocessen en het lage verandervermogen bij Nederlandse organisaties. Hierop besloot hij om zelf een methodiek uit te werken waarmee zoveel mogelijk organisaties hun verandervermogen op een efficiënte en effectieve manier kunnen meten en sturen. Dit heeft geleid tot de Business Fitscan. De insteek is dat alle organisaties vooraf kunnen meten hoe groot de veranderingsbereidheid op de werkvloer is, de kans van slagen toeneemt. Met betrouwbare gegevens over het organisatie verandervermogen kan het management veranderprocessen op tijd bijsturen.

“Ik ben op zoek gegaan naar de relevante, meetbare en beïnvloedbare aanjagers van het verandervermogen. Met ondersteuning van onderzoeksbureau RenM|Matrix, zijn we er in geslaagd om deze aanjagers te identificeren en via metingen inzichtelijk te maken”, aldus Tom Koppelman. “Met onze methodiek helpen we organisaties om op basis van feitelijkheden de slagingskans bij veranderingen duurzaam te vergroten. Onze meting is wetenschappelijk onderbouwd en onze aanpak leidt tot concrete en helder onderbouwde maatregelen. De doorlooptijd van een traject is bovendien slechts 40 dagen. Door de Business Fitscan toe te passen, wordt niet alleen de slagingskans vergroot, maar besparen organisaties ook op geld en tijd en wordt veranderen op de werkvloer een stuk leuker

Over Tom Koppelman

Met meer dan 35 jaar werkervaring in strategische en operationele marketing en communicatie, accountmanagement, ICT, finance en algemeen management, is Tom Koppelman in staat om complexe vraagstukken terug te brengen tot de essentie. Zo heeft hij voor organisaties als ASR, Robeco, Loyalis en APG aan de wieg gestaan van veranderingsprocessen, zoals de invoering van een nieuwe werkwijzen en technieken, het in de markt zetten van nieuwe producten en diensten, maar ook bij het opzetten en begeleiden van automatiseringsprocessen.

Momenteel zet hij zijn kennis en ervaring in als Business Fit Coach en eigenaar van Net Change Factory. Hij adviseert organisaties op het gebied van strategische beleid en geeft coaching en ondersteuning bij de implementatie van innovaties en transities. Daarnaast is hij betrokken bij het benchmarkonderzoek naar het nationale organisatie verandervermogen, dat elke twee jaar het verandervermogen per sector in kaart brengt.

profielfoto-Tom