Business Fitscan

Business Fitscan is een dienst van Net Change Factory BV. Tom Koppelman is directeur-eigenaar en de grondlegger.

Filosofie

Organisaties zijn altijd bezig met hun toekomst. Daarvoor maken zij plannen. Maar een goed plan is kansloos in combinatie met slecht Organisatie veranderVermogen. Dat is de belangrijkste oorzaak van het mislukken van 70% van de veranderingen.

Business Fitscan vindt dat dat beter moet. Daarvoor hebben we aanpakken zoals een workshop en een methodiek om te meten en te ontwikkelen.

Onze Missie

Organisaties helpen zichzelf te verbeteren door dialoog `with a little help from my friend`

Kwaliteit

Business Fitscan hecht aan een hoge kwaliteit; zowel inhoudelijk als qua vormgeving. Business Fitscan heeft daarom een strategische samenwerking met RenM|Matrix voor de onderzoeken en met 2-XL voor de Communicatie en Rapportage uitingen.