Privacy Policy

Business Fitscan hecht grote waarde aan jouw veiligheid. Niet alleen mag je ervan uitgaan dat je bij ons veilige workshops krijgt, maar ook dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Dan hebben we het over vertrouwelijke gegevens die je bij ons hebt achtergelaten toen je je bij ons hebt aangemeld voor een opleiding of workshop of tijdens een bezoek aan onze website. Welke persoonsgegevens we van je verwerken en hebben opgeslagen, hoe we dat doen en waarom, kun je allemaal in deze privacyverklaring lezen.

Gelukkig zijn er steeds meer wetten en regels die ervoor zorgen dat onze privacy in dit digitale tijdperk goed beschermd wordt, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Regels die wij vanzelfsprekend naleven want wij willen niet dat jouw gegevens worden misbruikt of op straat komen te liggen. Wij doen er alles aan om jouw (digitale) persoonsgegevens te beschermen.

Welke persoonsgegevens hebben we van jou en waarom?

Volgens de wet is er sprake van persoonsgegevens als het gaat om informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, of wel alle data die tot jou als persoon te herleiden zijn. Dat begint bij informatie, zoals je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Gegevens die we nodig hebben voor onze administratie, maar ook om je persoonlijk te kunnen benaderen bijvoorbeeld als wij een speciaal aanbod voor je hebben.

Kijk je ook regelmatig op onze facebook of LinkedIn? Als jij een van die personen bent die wel eens reageert op onze uitingen of nieuwsberichten, dan komt de informatie ook bij ons terecht. Informatie zoals jouw reactie, maar mogelijk ook persoonsgegevens die je bij Facebook of LinkedIn hebt achtergelaten.

Hoe lang bewaren we je data?

Business Fitscan belooft jou dat we je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Zo worden bijna alle gegevens direct na het beëindigen van je abonnement gewist of zo bewerkt dat ze niet meer kunnen terugleiden naar jou. Maar dat werkt niet altijd, soms zijn we wettelijk verplicht om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld financiële gegevens in het kader van de Belastingwet.

Ook wij gebruiken cookies

Dan zijn er ook nog de gegevens die we verwerken van onze websitebezoekers. Daarvoor maken we gebruik van cookies. Dit zijn kleine databestanden die er bijvoorbeeld voor zorgen dat onze website gebruiksvriendelijk is. Zogenaamde functionele cookies zorgen dat bepaalde informatie wordt onthouden, zodat je na het inloggen niet alles opnieuw hoeft in te voeren. We gebruiken ook analytische cookies om analyses en marktonderzoek uit te kunnen voeren. De cookies slaan onder meer verkeersgegevens op waarmee wij onze website en onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren en afstemmen jullie wensen. Deze verkeersgegevens registreren het leesgedrag van onze websitebezoekers en zijn niet terug te leiden tot een persoon. De meeste cookies worden na de sessie weer verwijderd.
Je bent natuurlijk vrij om de cookies in je browser uit te schakelen, maar besef wel dat dan de website waarschijnlijk niet meer optimaal werkt.

Wie maken nog meer gebruik van jouw data?

Business Fitscan maakt gebruik van diensten van externe partijen. Denk aan een accountantskantoor, maar ook een marketingbureau.
Van alle samenwerkende partijen verwachten we dat ze net zo veilig omgaan jouw persoonsgegevens als wij. Zo hebben alle derde partijen een verwerkingscontract met ons afgesloten waarin de veiligheidsmaatregelen en de werkprocessen zijn vastgelegd. En natuurlijk hebben we vooraf onderzocht hoe onze partners omgaan met security en privacy.

Marketing- en verkoopactiviteiten

Als jij je bij ons aanmeldt voor een opleiding, via de website of via een persoonlijk gesprek, vragen we je ook of je geïnteresseerd bent in informatie over onze diensten en producten, of die van partijen met wie we samenwerken. Als je hiermee akkoord gaat, dan mogen we je informatie sturen of aanbiedingen doen die specifiek op jou zijn afgestemd ( zie ook profilering). Je bent vrij om je om je af te melden via de link in de e-mail.

Maken we ook uitzonderingen?

In principe geven we jouw data nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Wel zijn we soms wettelijk verplicht om persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan de belastingdienst voor fraudeonderzoek of aan de politie bij een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe we je data beschermen

Zoals we in het begin al hebben aangegeven; jouw veiligheid en privacybescherming heeft voor Business Fitscan hoge prioriteit. Dat houdt in dat we zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zodat jouw gegevens nooit in handen kunnen vallen van een persoon of partij met verkeerde bedoelingen. Zo moet het personeel inloggen met een gebruikersnaam, wachtwoord en soms een vingerafdruk en bepalen we vooraf wie bij welke informatie kan komen. Ook zorgen we ervoor dat alle software up-to-date blijft en voeren we regelmatig tests uit om te kijken of onze veiligheidsmaatregelen voldoende zijn of moeten worden aangescherpt.

Onze plicht

Als organisatie is Business Fitscan verplicht om je te informeren over wat we met je persoonsgegevens doen en waarom. Dat geldt in principe voor elke nieuwe verwerking. We kunnen je op verschillende manier op de hoogte brengen. Door middel van informatie op onze website of via een e-mail. En als het nodig is vragen we je vooraf eerst om toestemming. Onze plicht is jouw recht.

Jouw rechten

Misschien was je er al van op de hoogte, maar als consument heb je al langer rechten waarop je je kunt beroepen. Door de nieuwe Europese e-privacywetgeving zijn bestaande rechten uitgebreid, ook zijn er enkele nieuwe bij gekomen. We zetten ze op een rij.

Inzage en correctie

Je bent altijd vrij om je gegevens (on- en offline) bij ons op te vragen, of welke gegevens bij ons worden verwerkt, on- en offline. Ook mag je een kopie opvragen. Je bent overigens niet verplicht om je inzageverzoek toe te lichten.
Ook mag je ons vragen om je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als ze niet kloppen, onvolledig zijn, er niet toe doen of als ze worden gebruikt of als ze niet rechtmatig zijn verzameld. We zullen dit dan ook doorgeven aan de partijen die namens ons met de gegevens werken.

Recht om vergeten te worden

Het recht om vergeten te worden houdt in dat je ons kunt vragen om je persoonsgegevens te wissen als:
– ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt
– als je je toestemming voor verwerking intrekt of als je bezwaar aantekent
– wij je gegevens onrechtmatig hebben verwerkt
– je gegevens moeten worden gewist op basis van een regel uit het Unierecht of nationaal recht
– als het gaat om gegevens van kinderen die jongeren zijn dan 16 jaar

Recht op verzet

Wil jij niet dat wij je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden? Of heb je een gegronde reden, bijvoorbeeld omdat je niet wilt dat een bekende die bij ons werkt jouw vertrouwelijke persoonsgegevens kan inzien? Dan mag je ons verzoeken om niet langer meer jouw gegevens te gebruiken. We moeten jou binnen vier weken informeren of we wel of niet stoppen met het gebruik van de betreffende gegevens. Dit heet recht op verzet.

Overdraagbaarheid gegevens

Als consument mag je van ons verwachten dat wij op jouw verzoek je persoonsgegevens overdragen bijvoorbeeld als je gaat verhuizen. Wij zijn wettelijk verplicht om je digitale persoonsgevens zo aan te leveren dat ze zonder problemen kunnen worden hergebruikt; denk aan een API-koppeling, een Excel-bestond of een databestand dat kan worden gedownload.

Profilering

Profilering is een ander woord voor het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens. Je hebt het recht om niet mee te werken aan profilering voor marketingdoeleinden. Je moet dan denken aan data die we verzamelen om een profiel van je te kunnen maken. Op basis waarvan we je een persoonlijk aanbod kunnen doen, bijvoorbeeld het aanpassen van je abonnement of tijdens speciale acties. Als je ons laten weten dat je dit niet op prijs stelt, zullen wij de verwerking van je data voor direct marketing onmiddellijk staken.

Wil jij gebruik maken van een van je rechten of heb je nog vragen? Mail dan je verzoek naar ons via het contactformulier.

Het kan ook schriftelijk via

Business Fitscan
Arendstraat 10
6135 KT, Sittard