Privacybeleid
Business Fitscan®

Privacybeleid
Business Fitscan®

Inleidende bepalingen

We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Business Fitscan is een handelsnaam van Net Change Factory BV (hierna Net Change Factory) Net Change Factory is statutair gevestigd te Born aan de Getelberg 6 (6121XR), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 64863530 en is verwerkersverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Net Change Factory is per e-mail te bereiken via info@netchangefactory.com en telefonisch via 085-1304260. Bij Business Fitscan® respecteren we je privacy en streven we ernaar om je persoonlijke gegevens op een veilige en respectvolle manier te behandelen. Dit privacybeleid legt uit hoe we je gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen. In deze privacyverklaring tref je de privacyverklaring van Business Fitscan. De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verzamelen van gegevens

Via de website worden hieronder gespecificeerde gegevens gevraagd, nodig voor contact en om je op de hoogte te houden van interessante producten of diensten. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief of e-mail updates. Wanneer je lid wordt van de Business Fit® Community om toegang te krijgen tot exclusieve content of door je in te schrijven voor de nieuwsbrief of e-mail updates, verzamelen we de volgende gegevens:

– Voornaam en achternaam
– Aanspreekvorm
– E-mailadres
– Bedrijfs-/ Organisatienaam
– Functietitel
– Verwijzer
– Via welk kanaal je ons gevonden hebt.

Gebruik van gegevens

We gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

– Om je te informeren over nieuws, updates en evenementen gerelateerd aan de Business Fit® Community.
– Voor algemene marketingdoeleinden en communicatie van Business Fitscan®.
– Om onze services en inhoud te verbeteren.

Verdere soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt als je een overeenkomst sluit met Business Fitscan®. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en relatiebeheer.  Business Fitscan® verzamelt ook persoonsgegevens die fysiek van je verkregen worden tijdens een ontmoeting. Bij een kennismakingsgesprek wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn, zoals bedrijfsgegevens. Door deze gegevens te verstrekken, ga je akkoord met deze privacyverklaring. Dezelfde rechtsgronden als hierboven genoemd zijn van toepassing.

Je persoonsgegevens worden één jaar na afloop van de overeenkomst bewaard, behalve bepaalde gegevens op administratieve stukken die zeven jaar bewaard worden vanwege de fiscale bewaarplicht.

 Opslag van gegevens

Je gegevens worden veilig opgeslagen op servers binnen de Europese Economische Ruimte (EER). We bewaren je gegevens zolang je lid bent van de Business Fit® Community of totdat je ons verzoekt om deze te verwijderen.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Je persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die Business Fitscan® inschakelt voor uitvoering van de overeenkomst. Deze bedrijven worden ‘verwerkers’ genoemd. Ook kunnen je gegevens gedeeld worden met derden als Business Fitscan® daartoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Business Fitscan® neemt passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website gebruikt een SSL-certificaat voor een beveiligde verbinding.

Je rechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van je persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Contacteer Business Fitscan® om deze rechten uit te oefenen.  We zullen je verzoek binnen 7 dagen uitvoeren.

Cookies

Business Fitscan® gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn data die door een website op je computer geplaatst worden. Elke keer als je de website bezoekt, verzamelt Business Fitscan® basis technische informatie. Deze privacyverklaring geldt ook voor cookies en vergelijkbare technologie. Cookies worden gebruikt om bezoekers afgestemde informatie te bieden, informatie te verzamelen en bezoekersgedrag te volgen, om zo een goede gebruikservaring te leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website. Er kunnen links naar andere websites zijn die niet door Business Fitscan® worden beheerd of eigendom zijn. Als je via een link op een andere website komt, geldt de privacyverklaring van die website. Business Fitscan® is niet aansprakelijk voor die websites of hun privacyverklaring en adviseert hun privacyverklaring te lezen voordat je verdergaat op hun website. 

Contact

Als je vragen hebt over dit privacybeleid of je gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, neem dan contact met ons op via info@businessfitscan.com. Bij klachten over de verwerking van je persoonsgegevens door Business Fitscan®, kun je een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Datum laatste update: 28-12-2023