Producten

5 producten voor een heldere blik nog voordat je gaat veranderen

Om het verandervermogen te meten en veranderingsprocessen te sturen, hebben we meerdere producten ontwikkeld. Zo kan een Business Fit Canvas worden ingezet dat op projectteam- of afdelingsniveau wordt ingevuld en besproken. Zo worden op een interactieve manier de oorzaken in beeld gebracht en kunnen mogelijk belemmeringen, zoals misverstanden of een onduidelijke koers worden weggenomen. Bij grotere en meer complexe organisaties wordt het verandervermogen vastgesteld via een objectieve meting en onder begeleiding van een Business Fit Coach geanalyseerd en besproken.

Daarnaast biedt Business Fitscan workshops over verandermanagement aan voor managers en leidinggevenden, die willen werken aan een duurzaam verandervermogen. Daarnaast voert Business Fitscan om de twee jaar een Nationale Benchmark Verandervermogen uit. Organisaties kunnen aan de hand van het benchmarkrapport hun prestaties vergelijken met organisaties uit de sector.

Business Fit Canvas

Verheldert je blik bij veranderprocessen op afdelings- of projectteam niveau.

● Brengt oorzaken in beeld
● Vergroot de betrokkenheid in de organisatie
● Creëert een helder beeld over de 5 veranderdrivers

Lees verder

Business Fit Quickscan

Een kostenefficiënt en snel te realiseren “opname” van het verandervermogen.

● Een indicatie van het verandervermogen
● Inzicht in de risico’s en valkuilen
● Digitale rapportage

Lees verder

Business Fitscan

Breed wetenschappelijk vaststelling van het verandervermogen.

● Diagnose met verschillende doorsnedes
● Relatie tussen beïnvloedbare elementen
● Concrete handvatten om te handelen in de praktijk

Lees verder

Business Fitscan Maatwerk

De Business Fitscan voor grotere en meer complexe organisaties met verschillende onderdelen

● Een onderscheid tussen afdelingen, regio's of een andere gewenste dimensie
● Structureel het verandervermogen versterken
● Een op maat gemaakte aanpak

Lees verder

Business Fit Workshop

Vergroten van het bewustzijn en inzicht bieden door middel van praktische handvatten.

● Interactief en gericht om van elkaar te leren
● Creëert bewustwording
● Inzicht in de manier om bevindingen om te zetten in concrete en gerichte acties

Lees verder

Neem contact met ons op

Contact

Producten onder eigen label

Als consultant heb je je eigen aanpak. Business Fitscan is daar vaak een aanvulling op. Door een goede diagnose van het verandervermogen wordt het makkelijker en effectiever. Business Fitscan is feitelijk een onmisbaar element, dat kan worden geïntegreerd in je dienstverlening door het onder je eigen naam en label aan te bieden.

Meer weten over de verschillende producten?

Vraag een gratis online demo aan