Programma's

Business Fitscan verschaft antwoorden op vele vragen: Hoe “fit” is de organisatie eigenlijk? Wat zijn de valkuilen bij de invoering van een nieuwe strategie? Welke risico’s lopen we bij de implementatie van een nieuw systeem? Hoe weet ik of het programma succes vol is? Wat kunnen we doen om veranderingen te versnellen? Hoe vergroten we de wendbaarheid?

Benieuwd naar deze antwoorden?

De vraag van de organisatie is altijd het uitgangspunt. We geven samen met onze partners antwoorden aan de hand van onze vastgestelde methodiek en met onze producten. Wij helpen bij het vinden van de antwoorden door Business Fitscan gericht in te zetten.

In welke vraag herken jij je?

Om een beter beeld te schetsen van de situaties waar Business Fitscan ingezet kan worden, hebben wij diverse invalshoeken en vragen vertaald naar een programma. Zo zetten wij Business Fitscan gericht in.

Bewustwording

Vind je Verandervermogen belangrijk en heb je de volgende vragen:

  • Hoe gaan we bewust om met Verandervermogen?
  • Hoe zorgen we voor een gezamenlijk begrippenkader?
  • Hoe kunnen we verbeteren?

Dan bieden wij je een heldere blik.

Oplossing 1:
Sturen op verandervermogen start met bewustwording, gevoel voor de onderliggende changeDrivers en kennis over de eigen rol daarbij. De Business Fit Workshop biedt dit inzicht en geeft handvatten om direct mee aan de slag te gaan.

Wat anderen zeggen:
Sessie over veranderprogramma: “De sessie heeft echt geholpen in ons denken waar we mee bezig zijn en hoe we aan het werk moeten”

Directieteam aan de vooravond van transformatie: “De workshop heeft verandervermogen voor ons management team veel explicieter op de kaart gezet. We begrijpen elkaar beter en gebruiken dezelfde taal. Het concept geeft ook een duidelijke structuur van onze aanpak het verandervermogen in onze organisatie te vergroten”

Programma management: “De workshop geeft op een interactieve manier inzicht in de stuurmogelijkheden om het verandervermogen concreet te vergroten en daarmee de kans op succes sterk te verbeteren. En dat je – door het te meten – het tastbaar maakt en het draagvlak voor de verandering verbreedt.”

Oplossing 2:
Als leider heb je grote invloed op de fitheid en verandervermogen van je organisatie. Om daarbij te ondersteunen is een pakket “Workshop met een meting” ontwikkeld. Zo wordt de kennis direct gekoppeld aan de praktijk.

Voorbeeld:
Een MKB+ directie heeft het pakket afgenomen in kader van de ontwikkeling van het management team en het wendbaar maken van de organisatie. Er is gestart met een workshop, waarmee bewustwording werd gecreëerd, een gezamenlijk begrippenkader werd ontwikkeld en iedereen bewust werd van de rol en bijbehorende invloed. Via voorbeelden werden handvatten aangereikt. Na de workshop werd een meting gedaan van het verandervermogen. De resultaten werden in een aparte sessie besproken en gekoppeld aan de kennis die is opgedaan in de workshop. Hierdoor werd de nieuwe kennis extra krachtig en direct toepasbaar.

Implementatie van projecten

Wil je een “fitte” en wendbare organisatie en heb je de volgende vragen:

  • Hoe gaan we daar bewust mee om?
  • Hoe zorgen we voor een gezamenlijk begrippenkader?
  • Hoe worden en blijven we fit?
  • Wat kunnen we nu concreet doen?

Dan bieden wij je een heldere blik.

Oplossing:
Bij implementatie van projecten is het verandervermogen van de organisatie bepalend voor het succes. Wij laten vooraf zien waar de risico’s liggen en wat de valkuilen zijn, zodat daar tijdig op wordt (bij-)gestuurd.

Voorbeeld 1:
Bij de invoering van een nieuw systeem en werkwijze was alles uitvoerig getest en afgestemd.
Toch kwamen er signalen dat de organisatie er niet klaar voor was. Er werd besloten via Business Fitscan de haalbaarheid te toetsen. Het resultaat bleek een groot risico. Niet door onwil bij medewerkers, maar door onbegrip, gebrek aan prioritering en de hoge werkdruk. Op basis van deze diagnose en het advies werden concrete maatregelen genomen. Zo werden bepaalde functionaliteiten uitgesteld, het belang beter toegelicht en werden suggesties overgenomen. Het werd een project van de gebruikers, er was commitment en de haalbaarheid werd sterk vergroot.

Voorbeeld 2:
Binnen het transformatieprogramma wordt als deelproject een nieuw systeem ingevoerd. Uit de “fitheid” meting van Business Fitscan bleek dat de noodzaak werd onderschreven, maar de gebruikers vonden het project niet haalbaar, omdat bij veel deelprojecten een beroep werd gedaan op dezelfde mensen. De resultaten werden besproken in het Programma Board. Zij besloten een deel van de functionaliteiten, in overleg met de gebruikers, te schrappen of uit te stellen zonder het doel uit het oog te verliezen. Met deze inzichten en maatregelen werd het mogelijk anderen in te schakelen, nam het draagvlak toe en werd onnodig tijdverlies voorkomen.

Monitoring

Wil je dat de organisatie fit is en blijft en heb je de volgende vragen?

  • Hoe maken we het concreet zichtbaar en tastbaar?
  • Hoe houden we zicht op de ontwikkeling?
  • Hoe gaan we daar actief op sturen?

Dan bieden wij je een heldere blik.

Oplossing:
Voor elke toekomstgerichte organisatie is het zaak “fit” te zijn om met veranderingen aan te kunnen. Business Fitscan zorgt voor monitoring van deze organisatiecompetentie.

Voorbeeld 1:
Een middelgrote instelling had ervaren dat het nodig is om concreet aan de fitheid/verandervermogen van de organisatie te werken. De Business Fit Workshop werd gegeven aan om het management bewust te maken van verandervermogen en hoe daar op te sturen en er werd een periodiek Organisatie Fitheid Onderzoek gestart door Business Fitscan*. Het resultaat uit de monitor werd en wordt besproken in het uitgebreide MT en leidde er al direct toe dat medewerkers meer werden betrokken bij de keuzes die het management maakte.

* Het Organisatie Fitheid Onderzoek kan worden gecombineerd met het Medewerker Tevredenheid Onderzoek.

Voorbeeld 2:
De Raad van Bestuur vindt het belangrijk dat medewerkers van de Business Units goed met veranderingen om kunnen gaan. Zij moeten zoveel mogelijk betrokken zijn, de koers goed kennen en actief meedoen. Met Organisatie Fitheid Onderzoek van Business Fitscan wordt per Business Unit de “fitheid” uitgedrukt in een KPI (Net Change Factor©) en onderbouwd. De Raad van Bestuur en de directies van de Business Units ontvangen periodiek een rapportage en bespreken het als één van de organisatie te ontwikkelen competenties. Onevenwichtigheden worden nu tijdig gesignaleerd en concrete acties worden in overleg met HR uitgezet.

Benieuwd naar onze andere invalshoeken en programma's?

Hierbij een tipje van de sluier:

Innovatie van onderaf
De medewerkers zijn je beste adviseurs. Zij zorgen voor een continue stroom aan verbeterideeën en innovaties. Voorwaarde is wel dat het verandervermogen goed is. Wil je weten hoe het daarmee staat?

Continuous Improvement
Om relevant te blijven moet iedere organisatie zichzelf continu verbeteren en aanpassen. Het succes hangt af van het vermogen om effectief te kunnen veranderen. Business Fitscan laat zien hoe het er mee staat en volgt de ontwikkeling in de tijd.

Verandervermogen van een afdeling
Afdelingen moeten ook kunnen veranderen om effectief te worden en te blijven. We brengen eventuele obstakels in beeld en adviseren daarover. 

Transformatie
De fitheid/ het verandervermogen is bij transformaties cruciaal. Wij zorgen voor inzicht in verwachte knelpunten en valkuilen vooraf, en volgen het in de tijd. Zodat je vanaf het begin en gedurende het proces maatregelen kunt nemen om de slagingskans te vergroten.

Fusies
Een fusieproces kost tijd en er spelen veel emoties. Bloedgroepen met “eigen” historie en voorkeuren vormen een risico. Wij zorgen gedurende het proces voor het inzicht in deze risico’s. 

Leiderschap
Leiderschap betekent het realiseren van veranderingen. De leider bepaalt het organisatie verandervermogen. Wij brengen de ontwikkeling in beeld. 

MEER INFORMATIE OVER ONZE INVALSHOEKEN EN PROGRAMMA’S?

Neem dan contact met ons op