Verandermanagement tools

Onze praktische verandermangement tools

Om het verandervermogen te meten en veranderingsprocessen te sturen hebben we meerdere praktische verandermanagement tools ontwikkeld. Zo kan een Business Fit Tableau (canvas) worden ingezet dat op projectteam- of afdelingsniveau wordt ingevuld en besproken. Zo worden op een interactieve manier de oorzaken in beeld gebracht en kunnen mogelijk belemmeringen, zoals misverstanden of een onduidelijke koers, worden weggenomen. Bij grotere en meer complexe organisaties wordt het verandervermogen vastgesteld via een objectieve meting en onder begeleiding van een Business Fit Coach geanalyseerd en besproken.

Daarnaast biedt Business Fitscan workshops over verandermanagement (Sturen op Organisatie verandervermogen) aan voor managers en leidinggevenden die willen werken aan een duurzaam verandervermogen. Daarnaast voert Business Fitscan om de twee jaar een nationale Benchmark verandervermogen uit. Organisaties kunnen aan de hand van het benchmarkrapport hun prestaties zo vergelijken met organisaties uit de sector. Maak ook gebruik van onze verandermanagement tools.

Business Fit Tableau

Het Business Fit Tableau is een canvas om op een snelle en interactieve manier inzicht te krijgen van het verandervermogen per afdeling of projectteam. Door het samen in te vullen, creëer je meteen betrokkenheid.
Lees verder

Business Fitscan

Business Fitscan is de door ons ontwikkelde methodiek die op een gebruiksvriendelijke en effectieve wijze zorgt voor het versterken van duurzaam verandervermogen en het waarborgen van continuïteit binnen een organisatie.
Lees verder

Benchmarks

Wil je weten hoe groot de veranderingsbereidheid bij andere organisatie binnen jouw sector is? Hiervoor doen wij om de twee jaar een benchmarkonderzoek naar het nationaal organisatie verandervermogen.
Lees verder

Workshops

Om het bewustzijn rondom het verandervermogen te vergroten is een workshop een effectief en leuk hulpmiddel. Wij hebben meerdere workshops verandermanagement die aansluiten bij onze filosofie en aanpak.
Lees verder

Voor wie zijn onze verandermanagement tools?

In principe zou elke organisatie er goed aan doen om regelmatig de Business Fitscan in te zetten om te kijken hoe het staat met het organisatie verandervermogen. Het verandervermogen is immers van groot belang voor de continuïteit. Een gezonde organisatie heeft een breed gedragen Koers en biedt de werknemers voldoende Veranderruimte. Dat houdt in dat het personeel snel kan schakelen en veranderingen niet tegenhoudt, maar juist ondersteunt. Als het organisatie verandervermogen goed is, werkt het personeel met veel plezier en enthousiasme. De medewerkers zijn betrokken bij de organisatie en dragen de Koers die het management heeft uitgezet. Dit leidt uiteindelijk tot kostenbesparing en tijdwinst, maar ook zekerheid over succesvolle veranderingsprocessen. Onze verandermanagement tools maken het werken weer leuk. Zet ook de Business Fitscan in, maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
sunset-675847_1280

Tools onder eigen label

Sluit onze methodiek of praktische tools aan bij de filosofie van jouw consultancy bureau? Wij bieden onze tools overigens ook afzonderlijk aan. Zo kun je onze workshops verandermanagement inzetten om meer bewustzijn te creëren. Het Business Fit Tableau gebruiken om conflicten op de werkvloer op te lossen, misverstanden uit de weg te ruimen of om teams beter te laten samenwerken. Pas de Business Fitscan toe om het verandervermogen van een organisatie te sturen en te vergroten. Onze tools kun je onder eigen label toepassen. Neem contact met ons op en ontvang gratis en geheel vrijblijvend meer informatie over de mogelijkheden.